Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2017
Programme of visits of Revd Themi in the UK Print E-mail

Sunday 26 February: Parish of Saint John the Baptist & Saint Alban the Protomartyr c/o St Christopher's Church, Stockingstone Road, Round Green, Luton LU2 7NB (12:30 pm)

 

Thursday 2nd March - Fundraising Concert with Mosaic Choir at the Greek Orthodox Cathedral of the Mother of God (St. Mary's), Trinity Road, London N22 at 7.30pm

 

Friday 3 March to 5th March: Fr. Themi will be visiting the Birmingham Parishes and Greek School.

 

Friday 3rd March - Fr. Themi will be at the Salutations (Chaeretismoi) at Saint Andrew's, 8 Arthur Place, Summer Hill, Birmingham, B1 3DA

Sunday 5th March Fr. Themi can be found at: St Luke's Greek Orthodox Church, Magnet Centre, Park Approach, Birmingham B23 7SJ for the morning service

 

Vespers for the Sunday of Orthodoxy The Greek Orthodox Church of the Nativity of the Mother of God, Sun Street, Palfrey, Walsall, West Midlands WS1 4AL

 

Monday 6th March: Fellowship of St Alban & St Sergius,

in St Gregory and Saint Macrina House, 1 Canterbury Rd, Oxford OX2 6LU at 7pm

 

Tuesday 7th March: St Nectarios, Wycliffe Rd, London SW11 5QR (evening - Time to follow)

 

Thursday 9th March: St Andrew the Apostle Greek Orthodox School, Building 5, North London Business Park, London N11 1GN (Closed talk for students)

 

Friday 10th March: The Greek Orthodox Church of St. Katherine, Friern Barnet Lane, London N20 0NL (7pm)

 

Sunday 12th March: St Demetrios Church, Logan Rd, London N9 0LP

 

Tuesday 14th March: Cathedral of the Dormition of the Mother of God & All Saints, 67 Ennismore Gardens, London SW7 1NH (Time to follow)

 

More info
 
Year Book 2017 Print E-mail

The Year Book 2017 and the Pocket Calendar 2017 of the Archdiocese -both in Greek & English- are now available. You can acquire copies  from the Office of the Archdiocese or from the Cathedral of the Dormition in Wood Green.

 

Year Book: £7.00 each (excluding postage & packing)

Pocket Calendar: £2 each (excluding postage & packing)

 
Ημερολόγιο 2017 Print E-mail

Το μεγάλο και το μικρό Ημερολόγιο 2017 της Αρχιεπισκοπής (αμφότερα στα Ελληνικά & Αγγλικά) είναι πλέον διαθέσιμα. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα  Γραφεία της Αρχιεπισκοπής ή τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green.

 

Μεγάλο Ημερολόγιο: £7.00 έκαστο

Μικρό Ημερολόγιο : £2 έκαστο

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα συσκευασίας και ταχυδρομείου

 

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed