Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Πατριαρχικ? Εγκύκλιος διά την Κυριακ?ν της Ορθοδοξίας