Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017
Home arrow Speeches & Messages arrow Η Πρεσβυτέρα στη Διασπορά arrow Library arrow Speeches & Messages 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Η Πρεσβυτέρα στη Διασπορά PDF Print

Ομιλία της Πρεσβυτέρας & Εκπαιδευτικού Βιργινίας Σαλαπάτα

κατά την συνάντηση των Πρεσβυτερών

της Ιεράς Αρχιεπισκοπ?ς Θυατείρων & Μεγ. Βρετανίας

Λονδίνο, 26η Ιανουαρίου 2012


Θέμα:

«Εμπειρίες και ανησυχίες της Πρεσβυτέρας

στην Κοινότητα της Διασποράς»


    Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατοι, Σεβαστοί Πατέρες,

    Ελλογιμότατε κ. Καθηγητά,

Αγαπητές μου συμπρεσβυτέρες,


Θα ?θελα κατ’ αρχάς να μου επιτρέψετε να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο για την πρόσκλησ? του στην ωραία αυτ? Σύναξη των Πρεσβυτερών, η οποία -είμαι σίγουρη πως- θα συμβάλλει στον πνευματικό καταρτισμό και την τροφοδοσία της ψυχ?ς μας. Επίσης δε, από της θέσεως αυτ?ς και εκ μέρους όλων μας θα ?θελα να του ευχηθώ «Εις Πολλά Έτη Δέσποτα», με την ευκαιρία της χθεσιν?ς ονομαστικ?ς του εορτ?ς.


Στεκόμενη απόψε εδώ μπροστά σας, φέρνω στη μν?μη μου όλες εκείνες τις σημαντικές και δυναμικές γυναίκες της οικογένειάς μου, που υπηρέτησαν την Αγία Εκκλησία μας ως Πρεσβυτέρες, Μοναχές, Ιεροψάλτριες, αλλά και ως απλές χριστιανές μητέρες, προσφέροντας με πνεύμα ηρωϊκό -πνευματικά και εθνικά- από το περίσσευμα της καρδιάς τους στο Χριστό και την Πατρίδα, όπως κάνουν πάντοτε οι γυναίκες της δικ?ς μας φυλ?ς.


Έτσι, αφού από μικρ? ηλικία μαθ?τευσα μέσα στο πλαίσιο αυτό, ?ταν πολύ φυσιολογικό για εμένα να αποδεχθώ την πρόταση και να αναλάβω τον ιερό ρόλο της Πρεσβυτέρας, τον οποίο ρόλο κρατώ με ταπεινό πνεύμα αλλά και με χριστιανικ? αγωνιστικότητα για 27 συναπτά έτη, από τα οποία τα 25 είναι αφιερωμένα στη συν-διακονία -με τον Ιερέα σύζυγό μου- στην Αρχιεπισκοπ? Θυατείρων. 27 χρόνια μεστά, γεμάτα από πολύτιμες εμπειρίες και πολύχρωμες προκλ?σεις. Προκλ?σεις, γιατί ο χώρος στον οποίο ζούμε και διακονούμε είναι τόσο διαφορετικός από εκείνον στον οποίο -οι περισσότερες από εμάς- γεννηθ?καμε και μεγαλώσαμε.


Προσωπικά θα ?θελα απόψε να μοιραστώ μαζί σας, έστω και επιγραμματικά, κάποιες ανησυχίες μου για το παρόν και την αγωνία μου για το μέλλον. Και το μέλλον είναι τα νέα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια. Αυτοί θα κληθούν «αύριο» να αναλάβουν τις ευθύνες και το έργο που επιτελούμε εμείς σ?μερα. Στον τομέα αυτό βλέπω και αισθάνομαι μεγάλη ανησυχία. Αν και πρέπει να δηλώσω την σταθερ? μου πίστη στην Πρόνοια του Αγίου Θεού μας, ο οποίος πάντοτε δίνει λύσεις στα μεγάλα αδιέξοδα της ζω?ς των ανθρώπων, θα πρέπει -ως Ελληνίδα- να υπογραμμίσω και την αρχαία ελληνικ? ρ?ση «συν Αθηνά και χείρα κίνει». Εμείς -η ανθρώπινη πλευρά της Εκκλησίας μας- έχουμε υποχρέωση, με όραμα και προγραμματισμό, να εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και την πολυπόθητη διαδοχ?.


Έτσι, ως μητέρα δύο νέων ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας διακονεί ?δη την Εκκλησία μας, ως Θεολόγος και Ιεροψάλτης, νιώθω επιτακτικ? την ανάγκη να τονίσω ότι έχουμε υποχρέωση να εργασθούμε με προσοχ? και με στρατηγικό σχεδιασμό, και στις οικογένειές μας, αλλά και στις Κοινότητες, όπως επίσης και κεντρικά στην Ιερά Αρχιεπισκοπ?, για να δημιουργ?σουμε τις κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις ώστε να δούμε στο εγγύς μέλλον, νέους και νέες, από τα σπλάχνα της Ομογένειας και της Αρχιεπισκοπ?ς μας, να στελεχώνουν τις εκκλησίες και τα σχολεία μας.


Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχ? και την φροντίδα μας στα θέματα της ανατροφ?ς, μόρφωσης και διαμόρφωσης των χαρακτ?ρων των νέων μας, οι οποίοι εκ των πραγμάτων ζουν και δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που είναι μόνο κατ’ όνομα χριστιανικό και το οποίο δεν τους παρακινεί, ούτε και τους εφοδιάζει με τον απαραίτητο ηθικο-πνευματικό εξοπλισμό για να βαδίσουν την σταυρικ? οδό της ιερωσύνης και της διακονίας.


Από την άλλη μεριά βέβαια, κι εκείνοι που αναλαμβάνουν σ?μερα την διακονία αυτ?, έρχονται στις Κοινότητές μας αντιμέτωποι με πολλά και ποικίλα ιδιαίτερα ζητ?ματα, που αφορούν τις συνθ?κες διαβίωσης, τη νοοτροπία των λαϊκών αρχόντων, τα οικονομικά προβλ?ματα, διάφορες προκαταλ?ψεις κ.ά., τα οποία επίσης χρ?ζουν συγκεκριμένης προσοχ?ς, ανάλυσης και αντιμετώπισης, για να μπορέσουμε να προχωρ?σουμε στην οδό της προόδου και της πραγματικ?ς κι όχι φαινομενικ?ς ανάπτυξης των Κοινοτ?των μας. Δυστυχώς δεν έχω περισσότερο χρόνο για να αναπτύξω την ανησυχία μου αυτ?.


    Θα ?θελα, επίσης, να αναφέρω την εμπειρία μου ότι η συνειδητ? και αφοσιωμένη Πρεσβυτέρα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο στην ιερατικ? οικογένεια και στην Κοινότητα. Κυριολεκτικά συν-διακονεί με τον Ιερέα σύζυγό της, σε καθημεριν? μάλιστα βάση. Σχεδόν όλες οι γυναίκες της Ενορίας φθάνουν στον Ιερέα -για οποιοδ?ποτε ζ?τημα τις απασχολεί- μέσω της Πρεσβυτέρας, με την οποία μοιράζονται πολλά από τα προβλ?ματα και τις ανησυχίες τους. Οι νεώτερες κυρίες, και μάλιστα οι μητέρες μικρών παιδιών αποζητούν τη συμβουλ? της Πρεσβυτέρας για μια σειρά από ζητ?ματα που άπτονται της ανατροφ?ς των παιδιών, αλλά και των εθίμων που πρέπει να ακολουθούνται στην οικογένεια. Οι ηλικιωμένες γυναίκες του εκκλησιάσματος ζητούν την Πρεσβυτέρα για να ομιλ?σουν μαζί της στη γλώσσα που καταλαβαίνουν και εκφράζονται καλύτερα. Στην δύσκολη στιγμ? της κοίμησης ενός μέλους της Κοινότητας η Πρεσβυτέρα -συνοδεύοντας τον σύζυγό της- είναι εκείνη που θα σταλάξει, με γλυκό κι ευγενικό τρόπο, λόγο και πράξη παρηγοριάς.


    Η Πρεσβυτέρα ?ταν και παραμένει πάντα στην Παράδοσ? μας  άνθρωπος της προσευχ?ς και της προσφοράς, συνειδητά αναλισκόμενη στη φροντίδα για τους άλλους ανθρώπους και για την περιβάλλουσα φύση. Για τούτο σωστά έχει χαρακτηρισθεί ως «η μητέρα της Ενορίας», η «μητερούλα» όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι.


    ?ελειώνοντας τον λόγο μου, θα σας παρακαλούσα, Σεβασμιώτατε, να δεχθείτε να υποβάλλω επιγραμματικά τις δύο παρακάτω σκέψεις για συζ?τηση:

  • Θεωρώ πως θα ?ταν ωφέλιμο για όλες τις Πρεσβυτέρες και για τον αγώνα που καταβάλλουμε στις κατά τόπους Κοινότητές μας, παράλληλα με τους Ιερείς συζύγους μας, να συναντιόμαστε σε τακτικά χρονικά διαστ?ματα και να ανταλλάσσουμε απόψεις για τα ζητ?ματα που μας απασχολούν.

  • Θα ?ταν, επίσης, καλ? ιδέα να οργανώναμε στην Ιερά Αρχιεπισκοπ? μας, πάντα με την άδεια και ευλογία σας Σεβασμιώτατε, μια Αδελφότητα Πρεσβυτερών, για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας. Θα μπορoύσαμε ακόμα και απόψε να ορίσουμε μια προσωριν? Επιτροπ?, για να επιμεληθεί των αρχών λειτουργίας μιας τέτοιας Αδελφότητας.


Σεβασμιώτατε, Άγιοι Αρχιερείς και Σεβαστοί Πατέρες, σας παρακαλούμε να εύχεστε πάντα ενώπιον της Αγίας Προθέσως και του Ιερού Θυσιαστηρίου να μας αξιώνει ο Μεγάλος Θεός μας να αποδεικνυόμαστε αντάξιες του ρόλου μας και των προσδοκιών της Αγίας μας Εκκλησίας.


    Αγαπητές συμπρεσβυτέρες, σας εύχομαι Καλ? κι Ευλογημένη Χρονιά, καλ? δύναμη στην ιερ? αποστολ? μας κι ας έχουμε πάντοτε υπ’ όψιν μας τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «ουδέν ισχυρότερον, γυναικός -και δη Πρεσβυτέρας- ευλαβούς και συνετ?ς»!


    Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School