Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Library arrow Archbishop's Encyclicals 2012 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


Πρωτοχρονιάτικο μ?νυμα 2012 PDF Print

Μ?νυμα της Πρωτοχρονιάς του έτους 2012, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου προς το Ποίμνιο της Βιβλικ?ς Επαρχίας των Θυατείρων του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, της παροικούσης εν Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία.

 

 

Αγαπητοί μας εν Κυρίω

 

            «Διό ευχαριστούντες κατά πάντα και διά πάντα βοώμεν' Ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου, και καταξίωσον ημάς ακατακρίτως βοαν σοι' Κύριε δόξα σοι».(ύμνος Ινδίκτου)

 

            Αξιωθ?καμε και φέτος να εισέλθουμε στην Νέα Χρονιά 2012, γι' αυτό και καθηκόντως αναπέμπουμε αίνον και δοξολογίαν ευχαριστ?ριον εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, του οποίου προ εβδομάδος γιορτάσαμε την επί γης παρουσίαν ως βρέφους σπαργωμένου και κειμένου εν φάτνη. Ένα ακόμη έτος έχει προστεθεί στη ζω? μας, σ?μερα δε βρισκόμαστε στην αρχ?ν ενός άλλου νέου χρόνου, ο οποίος παρουσιάζεται μπροστά μας γεμάτος σύννεφα και αβεβαιότητα για πάντα τα Έθνη της γης. Η μεγάλη οικονομικ? κρίση που ξέσπασε τα τελευταία δύο χρόνια, δεν πάει να λυθεί, να ειρηνεύσει τους λαούς και τα πλ?θη που υφίστανται την πίεση και την σκληράδα της. Γι' αυτό όλοι οι Άρχοντες και οι σοφοί τούτου του κόσμου αγωνίζονται, αγωνιούν και προσπαθούν να εξέλθουν από τα αδιέξοδα που έχουν περιπέσει οι οικονομολόγοι και εκείνοι που έχουν στα χέρια τους τις τύχες της Ανθρωπότητος.

Εμείς όμως οι Χριστιανοί δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε, να αγανακτούμε και να παρασυρόμαστε από την απαισιοδοξίαν εκείνων που ξεχνούν ότι ο Χριστός είναι το Άλφα και το Ωμέγα «Εγώ ειμί το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ» (Αποκ. Κεφ. Α, 8). Ο Χριστός προνοεί, και για τους ανθρώπους και για τα κτ?νη. Ο ποιητ?ς της Εκκλησίας μάς συμβουλεύει να προσευχηθούμε και με πίστη και εμπιστοσύνη να επαναλάβουμε «Η βασιλεία σου Χριστέ, Βασιλεία πάντων των αιώνων» (ύμνος Ινδίκτου).

Είναι αλ?θεια ότι όλοι έχουμε προβλ?ματα στη ζω? μας, προπάντων οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι, οι αιχμάλωτοι, οι αγνοούμενοι, οι πενθούντες, οι άρρωστοι, εκείνοι που έχουν ειδικές ανάγκες, τα ορφανά, οι χ?ρες, οι εμπόλεμοι και εκείνοι που υποφέρουν από την ανομβρία, τους λοιμούς, τους λιμούς, τις ταραχές και τις επαναστάσεις, την αδικία, την κακοδιοίκηση, την δουλεία και την πλεονεξία των δυνατών της γης.

Αλλά, αδελφοί και πατέρες, το μ?νυμα των Χριστουγέννων, και το μ?νυμα της Πρωτοχρονιάς, είναι μ?νυμα χαράς και ανανέωσης της μακαρίας ελπίδος στον ?ριαδικόν Θεόν, ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα με σοφία και τα επιβλέπει με το έλεος και την φιλανθρωπία ?ου, η οποία ουδέποτε στην ιστορία του Ανθρωπίνου Γένους, έπαυσε να ενεργεί και να μαρτυρείται «Ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφ?κεν ο Θεός αγαθοποιών, ουρανόθεν υμίν υετούς διδούς και καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών τροφ?ς και ευφροσύνης τας καρδίας υμών» (Πράξ. Κεφ. 14, 17). Ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μεγάλη κρίση και σύγχυση, όπως συμβαίνει σ?μερα, ο Θεός επεμβαίνει και δίνει λύση και αναπτερώνει τις ελπίδες του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλοί ομολογούν φανερά, χωρίς φόβο, την αδυναμία της ανθρώπινης σοφίας και της επιστ?μης να δώσει την πρέπουσαν απάντηση στα καυτά προβλ?ματα που βασανίζουν τις μάζες.

Θα πρέπει λοιπόν να μετανο?σουμε και να ανανεώσουμε την πίστη μας στο Θεό για να ομιλ?σει στις καρδίες μας, στην καθημεριν? ζω? μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθησόμεθα' οι δε βουλόμενοι πλουτείν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδας και επιθυμίας πολλάς ανο?τους και βλαβεράς αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν» (Α ?ιμ Κεφ. 6, 8).

Να μην επιτρέψουμε στις παγίδες του εύκολου και άδικου πλουτισμού και της εφ?μερης και δαιμονικ?ς πλεονεξίας, να επικρατ?σουν στη ζω? μας, στην οικογένεια, την Εκκλησία την Κοινωνία και τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Να ευχαριστ?σουμε τον Θεό για την υγεία μας, να αποκαλύψουμε μέσα μας την χαρά της επάρκειας, της ολιγαρκείας, της απλότητος, της εγκράτειας, της φιλαλληλίας και της προσφοράς προς τους άλλους, ιδιαίτερα εκείνους που χρειάζονται την βο?θεια και την έμπρακτη αγάπη και στοργ? μας. Να μάθουμε να προσφέρουμε λίγο χρόνο από τον δικό μας για τους άλλους. Να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους πάσχοντες τους φτωχούς και τους αδυνάτους.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπ? έχει εμπιστοσύνη στους Κληρικούς και λαϊκούς Άρχοντες, οι οποίοι φέρουν το βάρος της καθημεριν?ς ευθύνης και εύρυθμης λειτουργίας των Ναών, των Σχολείων και των λοιπών Οργανώσεων και Συλλόγων μας. Με την είσοδό μας στη Νέα Χρονιά, μαζί με τις εγκάρδιες ευχές μας, να δεχθείτε τις ευχαριστίες μας για τους κόπους και τις φροντίδες σας για τα Κοινά, τα οποία πρέπει όλοι μας να προστατεύουμε ως κόρην οφθαλμού, «σαν τα μάτια μας», παραμερίζοντας μικροφιλοτιμίες και τον εγωϊσμό μας. Με ταπείνωση δε και ιερ? διάκριση, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για την δόξα του Θεού, την ευστάθειαν των Εκκλησιών και την κατά Θεόν ειρ?νη του λαού μας, την πρόοδο και το μέλλον των παιδιών μας, οι οποίοι θα μας διαδεχτούν εις τον κόσμον αυτόν «τη φιλαδελφία εις αλλ?λους φιλόστοργοι, τη τιμ? αλλ?λους προηγούμενοι» (Ρωμ. Κεφ 12, 10). Να μην ξεχνούμε την βασικ? αυτ? αλ?θεια ότι σ' αυτό τον κόσμο, είμαστε «πάροικοι και παρεπίδημοι» και με πίστη αποβλέπουμεν εις την μέλλουσα Βασιλεία του Θεού, όπως διδάσκει η Εκκλησία διά του Αποστόλου Παύλου «ουκ έχομεν ώδε μέλλουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ. Κεφ. 13, 14).

Έχοντες αυτά τα ιερά διδάγματα κατά νουν, να εναποθέσουμε την μέριμνα και την ζω? μας εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο Χορηγός και Αρχηγός και τούτου του Νέου Έτους. Αυτός θα δώσει λύσεις εις τα δικά μας προβλ?ματα, αλλά και στα τεράστια προβλ?ματα, οικονομικά, ηθικά, υπαρξιακά και κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ανθρωπότητα.

            Με αυτ? την Πίστη και την ιερ? προσδοκία, σας χαιρετίζω όλους μετά πολλ?ς αγάπης και τιμ?ς. ?ο έτος 2012 να είναι ευλογημένο και ειρηνικό από του εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας γεννηθέντος Σωτ?ρος ημών Ιησού Χριστού. Και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμ?ς.

 

Λονδίνο, Ιανουάριος, 2012 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων &

Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

 
< Prev

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School