Σάββατο, 28 Μάιος 2016

Newsletter


Annual Orthodox Youth Festival Print E-mail

Orthodox Fellowship of St. John the Baptist Youth Festival 2016

www.orthodoxyouth.co.uk

 

"Finding our Way in Christ"

 

Thursday 26th May - Monday 30th May 2016

 

Dovedale House, Ilam, Staffordshire, DE6 2AZ, UK

 

Applications due to 26th April 2016


 

Applications now open - click here to apply!

 

The OFSJB Youth Festival is an annual event organised by the Orthodox Youth Fellowship for young people (aged 18-35-ish) from various Orthodox jurisdictions in the UK, but open to visitors from around the world. It aims to provide greater insight into aspects of the Church and our life in Christ through talks and discussions, an experience of unity and prayer as well as creating a relaxed and fun environment within a homely hostel and its surrounding hills and rivers. This year's theme is vocations and spiritual guidance and so we will have talks and other activities aimed at helping us all find our way in Christ.

The Festival program will include discussion groups, prayers and services, a Liturgy on the Sunday, workshops, games, music and other entertainment, walks and sharing of information on various Orthodox events and organisations in the UK and abroad. One evening will feature a 'Hot Potato Session', which is a chance to ask more difficult questions anonymously in a confidential and friendly environment to be answered by the clergy and speakers in attendance. 

 

Attending clergy and speakers include:

 • Metropolitan Silouan Oner Archbishop of the British Isles and Ireland (Patriarchate of Antioch) 
 • Fr. Philip Hall (Parish of All Saints of Lincolnshire, Lincoln) 
 • Fr. Seraphim Aldea (Monastery of the Island of Mull, Scotland)
 • Mother Sarah (Parish of St. John of Kronstadt, Bath) 
 • Fr. Dionysius Higgs (Parish of The Holy Apostles, Leyland)
 • Fr. Melchisedek (Stavropaegic Monastery of St. John the Baptist, Essex)
 • Fr. Alexander Tefft (Parish of St. Boltoph, London)

 

The aims of the festival:

 • to provide a meeting place for young people to live in Christ
 • to rediscover and strengthen our faith together
 • to share the practical experience of Orthodox life 
 • to receive practical teaching in areas of relevance for young people
 • to encourage us to take an active role in the Church
 • to exchange fresh ideas between parishes
 • to strengthen links between young people in different parishes
Click to read more...
 
Year Book 2016 Print E-mail

The Year Book 2016 and the Pocket Calendar 2016 of the Archdiocese -both in Greek & English- are now available. You can acquire copies  from the Office of the Archdiocese or from the Cathedral of the Dormition in Wood Green.

 

Year Book: £7.00 each (excluding postage & packing)

Pocket Calendar: £1.50 each (excluding postage & packing)

 
Ημερολόγιο 2016 Print E-mail

Το μεγάλο και το μικρό Ημερολόγιο 2016 της Αρχιεπισκοπής (αμφότερα στα Ελληνικά & Αγγλικά) είναι πλέον διαθέσιμα. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα  Γραφεία της Αρχιεπισκοπής ή τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green.

 

Μεγάλο Ημερολόγιο: £7.00 έκαστο

Μικρό Ημερολόγιο : £1.50 έκαστο

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα συσκευασίας και ταχυδρομείου

 

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed