Δελτίον Τύπου: 13/5/21

Δελτίον Τύπου

Μετὰ τὴν εὐγενῆ προσφορὰ βοηθείας διὰ τὴν ἀσφαλῆ συμμετοχὴν τῶν πιστῶν εἰς τὰς ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐκ τοῦ Ἑλληνοκυπριακοῦ Συνδέσμου τῆς Μητροπολιτικῆς Ἀστυνομίας Λονδίνου (Greek Cypriot Association of the London Metropolitan Police), εὐχαριστὼν, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας ἐδέχθη σήμερον, 13ην Μαΐου 2021 καὶ περὶ ὧραν 12:30 μμ ἐπίσκεψιν ἀντιπροσωπείας τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου εἰς τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸν Μέγαρον. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Thomas Haji-Savva (Προέδρου), Costas Ioannou (Βοηθὸς Γραμματέως), Kyriacoulla Georgiou (ὑπογραμματέως) καὶ Zafronis Lawrence (Βοηθὸς Ταμίου) Ἡ συνάντησις ἐγένετο ἐν ἐγκαρδίᾳ ἀτμοσφαίρᾳ καὶ συνεζητήθησαν θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. Ἠκολούθησεν γεῦμα. Ἡ συνάντησις ἐπερατώθη περὶ τὶς 3:00 μμ.