Βικαριάτο

Τό Βικαριάτο Μεγάλης Βρετανίας καί Ἰρλανδίας ὑπάγεται εἰς τή δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας.

Registered Charity Number: 1164976

Website: thyateira-deanery.uk