Κεντρική Διοίκηση

5, Craven Hill, London W2 3EN
Τηλ.: +44 (20) 7723 4787
E-mail: mail@thyateira.org.uk
Ώρες λειτουργίας Γραφείων: 9:00πμ-4:30μμ, Δευτέρα-Παρασκευή

Inland Revenue Charity no. XN41752. Inland Revenue Code no. PACO2HG.
Economic Operator Registration Identification (EORI) no. GB012868326000.

Πρωτοσύγκελλος & Διευθυντής Ἰδιαιτέρου Γραφείου Ἀρχιεπισκόπου:
ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Τσιμαλῆς
E-mail: chancellor@thyateira.org.uk

Γραμματεία: ὁ Δρ Μιχαὴλ Τζανάκης, ὁ Ἄρχων Στέλιος Σακελλαρίου

Ἀρχιδιάκονος: ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος Δρ Γεώργιος Τσουρούς
E-mail: archdeacon@thyateira.org.uk

Γραφεῖον Τύπου καί Πληροφοριῶν:
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος

Άρχεῖον:
ὁ Δρ Μιχαὴλ Τζανάκης, ὁ Ἄρχων Στέλιος Σακελλαρίου

Λογιστήριον καί Ταμείον
ὁ κ. Γεώργιος Σολομωνίδης

Γραφεῖον Παιδείας Κ.Ε.Σ.
Συντονίστρια: ἡ κα Ἰσμήνη Χατζηγιάννη-Γκίκα
Website: www.kes.education
E-mail: info@kes.education

Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. τοῦ Οικουμ. Θρόνου Θεωνᾶς Μπακάλης
Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Ζαφειρᾶκος, Τηλ.: 020-7485 2149
Γραμματεύς: ὁ Πρωτοπρεσβ. Δρ Σταῦρος Σολωμοῦ

Νομικοί Σύμβουλοι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
ὁ Ἄρχων Μάριος Μηναΐδης. Τηλ.: 020 7323 4450
ὁ κ. Δημήτριος Δημητρίου

Συμβούλιον Κηδεμόνων Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς (Trust)
(Registered Charity 243715)
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας
Γραμματεύς: ὁ κ. Χρῆστος Καραολῆς

Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας
Μέλη: οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι, οἱ Πρόεδροι Κοινοτήτων καί Ἐκκλησιῶν καί ἔτεροι ἐκλεκτοί Ὁμογενεῖς

Κεντρικόν Ταμεῖον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Company Reg. No 07606551
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας
Γραμματεύς: ὁ Ἄρχων Μάριος Μηναΐδης
Ταμίας: ὁ Ἄρχων Γεώργιος Μιχαήλ

Ἐπιτροπή Μελέτης Ἀπολαβῶν Ἱεροῦ Κλήρου
Πρόεδρος: ὁ Ἄρχων Λούης Λοΐζου

Ἱερατικός Σύνδεσμος “Ἅγιος Ἀθανάσιος”
Πρόεδρος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰάκωβος
Ταμίας: ὁ Οἰκον. Δημητριανός-Χριστάκης Μελέκης
Μέλος: ὁ Πρωτοπρεσβ. Stephen Maxfield

Ταμεῖον Συντάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
Τό Ταμεῖον συνεβλήθη μετά τῆς Ἑταιρείας Ecclesiastical Insurance Office Ltd
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου
Ταμίας: ὁ Πρωτοπρεσβ. Ἀναστάσιος Δ. Σαλαπάτας
Μέλος: ὁ Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Ντικ

Ταμεῖον Συντάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας
Μέλη: ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Τσιμαλῆς καί ὁ Πρεσβ. Δρ Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος

Ἐπιτροπή Ἐκπομπῶν Ραδιοφώνου
Ὑπεύθυνος Ἐκπομπῆς: ὁ Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Τριφύλλης

Συμβουλευτική Ἐπιτροπή Οἰκογενείας
Πρόεδρος: ὁ Πρωτοπρ. Δρ Σταῦρος Σολωμοῦ
Μέλος: ὁ Πρωτοπρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Task Force για Κοινωνικά Θέματα
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας.
Μέλη: ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Τσιμαλῆς καί ὁ Dr. Petre Breazu

Ἐπιτροπή Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας
Συντονιστής: ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Τσιμαλῆς
Α΄ Ὑποεπιτροπή, Πρόεδρος: ἡ Δ/νίς Μαρίνα Robb
B΄ Ὑποεπιτροπή, Πρόεδρος: ἡ Πρεσβυτέρα Βασιλεία Hookway
Γ΄ Ὑποεπιτροπή, Πρόεδρος: ὁ Δρ Δημήτρης Σαλαπάτας

Σύνδεσμος Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μ. Βρεταννίας
Ἐπίτιμος Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας
Πρόεδρος: ὁ Ἄρχων Μάριος Μηναΐδης
Γραμματεύς: ὁ κ. Σάββας Παυλίδης

Συμβούλιον Κατασκηνώσεως Νεολαίας Ἀρχιεπισκοπῆς
Πρόεδρος: ὁ Πρεσβύτερος Παντελεήμων Maxfield