Επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή του υποψηφίου Δημάρχου Λονδίνου, Shaun Bailey