Δοξολογία επί τη αφίξει και υποδοχή της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Camden Town
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022

Φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης