Σύναξη ιεροπαίδων στο Luton

Το Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε Σύναξη ιεροπαίδων της κοινότητας του Αγίου Χαραλάμπους στο Luton.