Δ΄ Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου

Καθεδρικός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, Camberwell, Ν. Λονδίνου.
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021.

Φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης