Επίσκεψη στο Ελληνικό Σχολείο Τριών Ιεραρχών στο Leeds

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, η Προϊσταμένη της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Βερώνη και η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Λόη συνοδευόμενες από την συντονίστρια των Σχολείων της Αρχιεπισκοπής κ. Χατζηγιάννη πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Σχολείο Τριών Ιεραρχών στο Leeds με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου! Το Ελληνικό Σχολείο του Leeds πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως ΤΕΓ (τμήμα Ελληνικής γλώσσας) από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις της ελληνομάθειας και τα GCSE.