Πρόγραμμα Ἐξοδίου Ἀκολουθίας Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυροῦ Γρηγορίου

Δελτίον Τύπου

Πρόγραμμα Ἐξοδίου Ἀκολουθίας Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυροῦ Γρηγορίου

Προσευχόμενοι ὡς Ποίμνιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχής τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Γρηγορίου, Ἱεράρχου καί Λειτουργοῦ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, πληροφοροῦμεν τό φιλόθεον κοινόν διά τήν προγραμματισθεῖσα ἐξόδιο ἀκολουθία.

Τρίτη, 3η Δεκεμβρίου 2019

  • 2.00 μμ – 9.00 μμ: Τό σκήνωμα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου θα τεθῇ εἰς λαϊκόν προσκύνημα εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Bayswater.
  • Περί ὥραν 6.30 μμ θά τελεσθῇ Τρισάγιον εἰς τον Καθεδρικόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Τετάρτη, 4η Δεκεμβρίου 2019

  • 2.00 μμ: Τό σκήνωμα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου θά τεθῇ εἰς λαϊκόν προσκύνημα εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βορείου Λονδίνου, Wood Green ἕως τήν 8ην πρωϊνήν τῆς Πέμπτης 5ης Δεκεμβρίου 2019.
  • Περί ὥραν 6.30 μμ θά τελεσθῇ Τρισάγιον εἰς τον Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βορείου Λονδίνου, Wood Green.

Πέμπτη, 5η Δεκεμβρίου 2019

  • 8.00 πμ – 10.00 πμ: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τον Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βορείου Λονδίνου.
  • 10.30 πμ: Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυροῦ Γρηγορίου καί ἐνταφιασμός εἰς το Κοιμητήριον τοῦ Hendon.

Παρακαλοῦμε ὅπως ὅλες οἱ δωρεές εἰς μνήμην τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀποσταλοῦν εἰς τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, 5 Craven Hill, W2 3EN.

Ἐν Λονδίνῳ, τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2019

Ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς