Εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου

Archbishop Gregorios

Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας τον Μητροπολίτη Δαρδανελλίων Νικήτα μετά την αφυπηρέτηση του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου.