Εκδημία πρ. Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου

Former Archbishop Gregorios reposed