Δελτίο Τύπου για την προαγωγή του Επισκόπου Χρυσοστόμου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τετάρτην, 10ην Ἰουλίου 2019, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ᾿ αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐξελέγη παμψηφεί, ἀφ᾿ ἑνός μέν ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτᾳ Θεοφιλέστατος Κυανέων κ. Χρυσόστομος εἰς Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος Χοροζίδης Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Πισιδίας κ. Σωτηρίῳ, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Εὐδοκιάδος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου