Νέα στοιχεία Τραπέζης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Bank: Metro Bank
Sort Code: 23-05-80
Account Number : 43198369
Account Name: Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira & Great Britain
IBAN: GB61MYMB23058043198369
SWIFT: MYMBGB2L