Αρχιεπισκοπικό μνημόσυνο για του πεσόντες της Κύπρου