Κοίμησις του Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων κυρού Χρυσοστόμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Μετὰ ἀφάτου λύπης ἡ Ιερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας ἀνακοινώνει εἰς τὸ Χριστεπώνυμο Πλήρωμα αὐτῆς τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων κυροῦ Χρυσοστόμου σήμερον Τετάρτην 13ην Ἀπριλίου ἐν Ἀθήναις. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης ὑπηρέτησεν ἐπὶ σειρὰν δεκαετιῶν ὡς Ἐπίσκοπος Κυανέων καὶ κατόπιν ὡς Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐν Kentish Town, κεντρικοῦ Λονδίνου καὶ ἦτο ἰδιαιτέρως ἀγαπητὸς εἰς τὸ λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Εἴθε ἅπαντες νὰ ἔχομεν τὴν εὐχήν καὶ ἀς εἶναι αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς