Δωρεές αξίας $250,000 (£205,000) για τα Προγράμματα, τις Ενορίες και τα Ιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Δωρεές αξίας $250,000 για τις Ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Άγιος Κυπριανός», καθώς και σε Τράπεζες Τροφίμων και Φιλόπτωχα Ιδρύματα, έγιναν από το National Philanthropic Trust, το Ίδρυμα ΜΕLΝΙΚ και το Ελληνορθόδοξο Ίδρυμα Styliades, υπό τη μορφή φιλανθρωπικών επιχορηγήσεων. Ορισμένες από αυτές έγιναν απευθείας από τους δωρητές, ενώ άλλες έγιναν μέσω της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, συμπληρώνοντας το έργο του Προγράμματος Moving Forward Stewards.

Να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους αποδέκτες των δωρεών είναι οργανισμοί που δεν τελούν υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή υποστηρίζει ενθέρμως φιλανθρωπικούς οργανισμούς καθώς και πρωτοβουλίες που έχουν καθιερωθεί από ενορίες της Ι. Αρχιεπισκοπής.