Γραφείο Νεότητος: Σκέψεις για την Ανάσταση του Κυρίου

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το επίκεντρο της εκκλησιαστικής και Χριστιανικής ζωής, είναι το φώς που κρατάει το ανθρώπινο γένος αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Ο άνθρωπος κατά βάθος γνωρίζει ό,τι πέραν από τις αδυναμίες του, πέραν από τη φθορά, τον πόνο και την αδικία που επικρατεί πολλές φορές στον κόσμο, υπάρχει και η ανάσταση, η νίκη κατά του κακού, η λύτρωση και η αιώνια χαρά.

Από παιδική ηλικία ο άνθρωπος εντυπωσιάζεται από ηρωικούς χαρακτήρες και τους βλέπει ως υποδείγματα βιωτής. Παραδείγματα υπέρβασης του κακού. Παραδείγματα θυσίας και προσφοράς.

Αυτή η υπέρβαση την προσφέρει απλόχερα και ολοκληρωτικά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μέσα από την δική του θυσία και την νίκη κατά του θανάτου – την λαμπροφόρα και ένδοξή του Ανάσταση.

Η Ανάσταση αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι απλώς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ‘ένα μήνυμα,’ για την σημερινή μας κοινωνία και προσωπική ζωή αλλά για τον Χριστιανό είναι πρωτίστως βίωμα. Η πίστη μας είναι μία βιωματική πίστις και η Ανάσταση είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας, διότι ‘εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν,’ (Α Κορ 15:14) δηλαδή εάν δε ο Χριστός δεν ανεστήθηκε, τότε είναι αδειανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας, κούφια και ανωφελής η πίστις μας.

Μέσα από την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού βρίσκουμε την ελπίδα μας σε καιρούς προβληματικούς, την υπομονή σε περιόδους δοκιμασίας, την νίκη ενάντια στην αδικία και στην αμαρτία στον καθημερινό μας πνευματικό αγώνα. Μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου βρίσκουμε ουσιαστικά την δύναμη να αγαπάμε αδιακρίτως τον διπλανό, ακόμα και τον συνάνθρωπο που μας αδικεί, γιατί ‘συχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει’ όπως ψέλνουμε στο δοξαστικό του Πάσχα.

“Ἡ λαμπροφόρος Ἔγερσις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ διαβεβαίωσις ὅτι κυρίαρχος εἰς τήν ζωήν τοῦ κόσμου δέν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά ὁ καταργήσας τό κράτος τοῦ θανάτου Σωτήρ’ γράφει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος, στην Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα. Για αυτό το λόγο, όπως τονίζει ο Παναγιώτατος, ‘Τό μυστήριον καί τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ ὁλόφωτος λατρεία, τά ἱερά μυστήρια, ἡ ζωή τῆς προσευχῆς, ἡ νηστεία καί ἡ ἄσκησις, ἡ ποιμαντική διακονία καί ἡ καλή μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ, ὅλα ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Πασχαλίου εὐφροσύνης.”

Ἀνέστη Χριστός καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
– Κατηχητικός Λόγος του Ι. Χρυσοστόμου στην Ανάσταση