Νέα Ενημέρωση για τον κορωνοϊό COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο κόσμος μας βιώνει μια εν πολλοίς αχαρτογράφητη πανδημία, η οποία δοκιμάζει τα όρια ακόμη και των πλέον ανεπτυγμένων συστημάτων υγείας, ανατρέπει την κανονικότητα της ζωής μας και διασπείρει τον πανικό μεταξύ των ανθρώπων. Κράτη τίθενται σε καραντίνα και πολίτες εισέρχονται σε αναγκαστικό κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ιός coronavirus – κορωνοϊός είναι ένας άγνωστος ιός. Δεν γνωρίζουμε πως να τον αντιμετωπίσουμε, δεν γνωρίζουμε πως να τον θεραπεύσουμε με κατάλληλα φάρμακα, δεν γνωρίζουμε πως να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το αυξανόμενο πλήθος των κρουσμάτων.

Βιώνουμε λοιπόν μια δοκιμασία, η οποία θέτει σε κίνδυνο το ύψιστο αγαθό της υγείας των συνανθρώπων μας. Ως εκ τούτου τίθεται σε κίνδυνο το Θεόσδοτο δώρο της ζωής. Και με γνώμονα την προστασία αυτής της Θεόσδοτης δωρεάς, οι κρατικές αρχές λαμβάνουν μέτρα, με τα οποία οφείλουμε να συνταχθούμε, κατά την παραίνεση του Παύλου προς τον Τίτο: “Ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι” (3:1).

Την παρούσα στιγμή το αγαθό έργο είναι ο περιορισμός της επιδημίας ως άκρα εκδήλωση αγάπης προς τον πλησίον μας, ο οποίος είναι ναός του ζώντος Θεού. Και οφείλουμε να συστρατευτούμε με τις αρμόδιες αρχές και να αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης με μοναδικό κριτήριο την πλήρωση του νόμου του Θεού, του συγκεφαλαιωμένου ως εξής: “Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰμὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν” (Ρωμ. 13:8)

Θεωρούντες λοιπόν αφενός μεν τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ως έργο αγαθό, κινούμενο από αγάπη προς τον πλησίον, αφετέρου δε όλες τις λατρευτικές μας συνάξεις συνισταμένη της αγάπης μας προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, “μείζονα δέ ταύτης ἀγάπηνοὐδεὶςἔχει” (Ιωαν. 15:13), παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τις ακόλουθες συστάσεις:

  1. Όλοι οφείλουμε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που εκδίδει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Περισσότερες πληροφορίες: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
  2. Οι ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ιδίως όσοι είναι άνω των 70 ετών και όσοι υποφέρουν από υποκείμενα νοσήματα, οφείλουν να περιορίσουν στο ελάχιστο τις κοινωνικές τους επαφές και να αποφεύγουν τη συναναστροφή, ιδίως σε πολυσύχναστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των Ιερών Ναών.
  3. Έχοντας την ποιμαντική ευθύνη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λάβαμε πρόνοια οι τελούμενες ακολουθίες να μεταδίδονται ραδιοφωνικώς, διά του ραδιοφωνικού σταθμού LondonGreekRadio (LGR, 103.3 MHz), τηλεοπτικώς διά του τηλεοπτικού σταθμού HELLENICTV (www.hellenictv.net), ώστε η συμμετοχή στη λειτουργική ζωή να είναι απρόσκοπτη.
  4. Οι κατά τόπους Ενορίες και Κοινότητες, διά των αρμοδίων Συμβουλίων και Επιτρόπων, οφείλουν να μεριμνήσουν για την τακτική απολύμανση των Ιερών Ναών και για την παροχή αντισηπτικών μέσων προς τους εισερχομένους.
  5. Οι εισερχόμενοι στους Ιερούς Ναούς πιστοί οφείλουν να ακολουθούν ευλαβικώς τα προτεινόμενα μέτρα προσωπικής υγιεινής και προστασίας.
  6. Η λειτουργία όλων των Παροικιακών Σχολείων, Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, Κατηχητικών Σχολείων νεανικών συνάξεων και κάθε είδους κοινωνική συνάθροιση σε κοινοτικούς χώρους αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.
  7. Όλες οι προγραμματισμένες από την Εκκλησία εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου ακυρώνονται.

Λονδίνο, 16 Μαρτίου 2020

Εκ της Πρωτοσυγκελλίας της Ι. Αρχιεπισκοπής