Οκτώβριος 2023

Κυριακή Β΄ Λουκά, 01.10.23
Κυριακή Γ΄ Λουκά, 08.10.23
Κυριακή Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμ. Συνόδου, 15.10.23
Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά, 22.10.23
Κυριακή Ζ΄ Λουκά, 29.10.23