Ημέρα της Κύπρου – Μνήμη Αποστόλου Βαρνάβα

του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ιακώβου

Η εμβληματική προσωπικότητα του Αποστόλου Βαρνάβα δεσπόζει στην ιστορία της αγιοτόκου Κύπρου. Όχι μόνο γιατί θεωρείται ιδρυτής της τοπικής, μαρτυρικής Εκκλησίας, αλλά γιατί, ως μέγα κλέος, δοξάζει τη διαποτισμένη από την παρουσία του, πορεία του κυπριακού λαού μέσα στους αιώνες.

Η ζωντάνια της αποστολικής του δραστηριότητας, έτσι όπως εκδηλώνεται στην περιγραφή των Πράξεων των Αποστόλων, επιβεβαιώνει με τον εναργέστερο τρόπο, τη θυσιαστική διάθεση και την έκρηξη της πηγαίας πίστης που διαμορφώνει τον χαρακτήρα αυτού, αφενός και την υπακοή στην εντολή του Χριστού για τον Ευαγγελισμό των εθνών.

Αγαπώντας την πατρίδα του, στήνει το τρόπαιο της χριστιανικής αλήθειας μέσα από τις αντιξοότητες της εποχής και τις γνωστές πολιτικό-θρησκευτικές επικρατούσες συνθήκες και τα κοινωνικά δρώμενα.

Ίσως, και μόνο το απολυτίκιο του, συμπυκνώνει επαρκώς και με λυρικό δυναμισμό τις παραμέτρους μιας, ιδιαίτερα, προικισμένης προσωπικότητας, που έδωσε όλα τα κοσμούντα αυτήν χαρίσματα στην οικοδόμηση της πρώτης Εκκλησίας, προς δόξαν του Αναστάντος Χριστού. Κήρυκας της οικουμένης, αρχιτέκτονας της χριστώνυμης κλήσης των Αντιοχέων, θείος σαγηνευτής των εθνών, μέγας Απόστολος.

Το μαρτυρικό του τέλος επισφράγισε την έντονα σταυροαναστάσιμη κλήση και τους αγώνες του, που κατέστησαν εφαλτήριο μίμησης για τις μετέπειτα γενεές και αυτούς που τις ιχνηλάτησαν με την προσφορά τους στην Εκκλησία. Ομολογουμένως, το κατεξοχήν επίτευγμα και η ουσιαστικότερη εκδήλωση φιλοπατρίας της Ομογένειας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η καθιέρωση της Ημέρας της Κύπρου στην πανήγυρη της μνήμης του.

Ένας πλούτος ανάμικτων συναισθημάτων φορτίζει αυτό τον εορτασμό, θυμίζοντας τις τραγικές στιγμές του βίου του πολύπαθου λαού μας, την ασταμάτητη επιμονή στη διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς και του πανάρχαιου πολιτισμού μας, την αδιάκοπη αντίσταση στην παντοειδή επιβολή των απαιτήσεων των κατά καιρούς κατακτητών, την κοινή πεποίθηση για την ανάκτηση των δικαίων, κυρίως δε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με όσα ακολούθησαν την επάρατη εισβολή και παράνομη κατοχή των τόπων μας, που ασφυκτιούν από την ασυδοσία των επίβουλων και τα ψεύδη τους και καρτερούν τον επαναπατρισμό των νομίμων κατοίκων του και την πολύτιμη και πολύκλαυστη λευτεριά.

Η άσβεστη ελπίδα του ταλαίπωρου, αλλά και ακατάβλητου στο φρόνημα Κυπριακού Λαού, όπου και αν διασκορπίστηκε, είναι με σιγουριά αποτεθειμένη στην πρόνοια και τη μέριμνα του «υιού της παρακλήσεως» Αποστόλου Βαρνάβα, που παρηγορεί το άλγος και μεσιτεύει ακατάπαυστα υπέρ της δικαιώσεως του μαρτυρικού νησιού του και τη σωτηρία των επιγόνων του.