Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

24 Alexandra Road, Bath ΒΑ2 4PW

Μοναχὴ Σάρρα
Τηλ.: 01225-330 651
E-mail: m.c.sarah@bath.ac.uk