Ελληνορθόδοξο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άγιος Ανδρέας

Building 5, North London Business Park, N11 1BF
Τηλ.: 020 3195 5444.
E-mail: admin@standrewtheapostle.org.uk
Website: www.standrewtheapostle.org.uk