Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Παρεκκλήσιον Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου
5, Craven Hill, London W2 3EN
Τηλ.: 020 7723 4787. Fax: 020 7224 9301
Tube: Paddington, Lancaster Gate
Train & ‘Heathrow Express’: Paddington
Buses: 7, 15, 23, 27, 36, 274, 436
Listed Building no. 209357. Grade: II.

Ιερείς:
ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης
ὁ Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Γαριβαλδινός
ὁ Οἰκον. Νικόλαος Κόκκινος
ὁ Πρεσβ. Ανδρέας Minic

Ἀρχιδιάκονος: ὁ Δρ Γεώργιος Τσουρούς

Διάκονοι:
ὁ Λαυρέντιος Ferrinho
ὁ Γεώργιος Ἀθανασόπουλος
ὁ Γρηγόριος Craveiro
ὁ Εὐάγγελος-Δημήτριος Παναγόπουλος
ὁ Δημήτριος Μαμούχας