Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Παρεκκλήσιον Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου
5, Craven Hill, London W2 3EN
Τηλ.: 020 7723 4787. Fax: 020 7224 9301
Tube: Paddington, Lancaster Gate
Train & ‘Heathrow Express’: Paddington
Buses: 7, 15, 23, 27, 36, 274, 436
Listed Building no. 209357. Grade: II.

Ιερείς:
ὁ π. Κωνσταντῖνος Μαμούρης

Διάκονοι:
ὁ Διάκονος Λαυρέντιος Ferrinho
ὁ Διάκονος Εὐάγγελος-Δημήτριος Παναγόπουλος
ὁ Διάκονος Ανδρέας Minic
ὁ Διάκονος Γρηγόριος Craveiro