Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Holborn

Parish of the Dormition of the Mother of God, HolbornWorshipping at St Andrew’s Church, Holborn, London, EC4A 3AB
Website: www.dormition.org.uk

Ἐφημέριος: Πρωθιερεύς Stéphane Maikovsky

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται κατά τό 1ο, 3ο καί 5ο σαββατοκύριακο τοῦ μηνός μέ ἐξαιρέσεις. Συμβουλευτεῖτε τό ἡμερολόγιο ἀκολουθιῶν στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας.