Ελληνορθόδοξος Κοινότης Δώδεκα Αποστόλων, Hatfield

The Greek Orthodox Church of the Twelve Apostles, HatfieldKentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts. AL9 6NG
Τηλ.: 01707 650 147. Fax: 01707 647 146
Website: www.12apostles.co.uk
Charity Registration no. 1108369

Ἱερατ. Προϊστάμενος:
ὁ Πρωτοπρεσβ. Ἰωσὴφ Παλιούρας
E-mail: joseph@12apostles.co.uk

Ἐφημέριοι:
ὁ Πρεσβ. Δημητριανός-Χριστάκης Μελέκης
ὁ Οἰκον. Νικόδημος Ἀγγελῆ (ἐφησυχάζων)