Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Hornsey / Haringey

The Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Hornsey / HaringeyWightman Road, London N8 0LY
Tel.: 020 8348 7104
Fax: 020 8348 3158
Website: www.stjohngreekorthodoxchurch.com
E-mail: church@stjohngreekorthodoxchurch.com 
School Email: school@stjohngreekorthodoxchurch.com
Tube: Turnpike Lane. Train: Hornsey
Listed Building no. 201507. Grade: II. Charity Registration no. 290806

Ἱερατ. Προϊστάμενος:
Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Τριφύλλης

Ἐφημέριος:
ὁ Πρεσβ. Βίκτωρ Κτοράκης
ὁ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Μαμούρης