Ιερός Ναός Αγίων Ελευθερίου, Ανθίας & Ευαγγελιστού Λουκά, Leyton

St Eleftherios Leyton Greek Orthodox ChurchRuckholt Road, Leyton, London E10 5NT
Τηλ.: 020 8539 142
E-mail: steleftheriosleyton@gmail.com
Facebook
Tube: Leyton
Charity Registration no. 294631

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:
ὁ Ἱερομόναχος Φιλόθεος-Μιχαὴλ Μαυράκης