Ιερός Ναός Αγίων Ελευθερίου, Ανθίας & Ευαγγελιστού Λουκά, Leyton

The Greek Orthodox Church of Ss. Eleutherius, Anthia and Luke the Evangelist, LeytonRuckholt Road, Leyton, London E10 5NT
Tel.: 020 8539 142
Website: steleytherios.voog.com
E-mail: steleftheriosleyton@gmail.com
Facebook
Tube: Leyton
Charity Registration no. 294631

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:
ὁ Ἱερομόναχος Φιλόθεος-Μιχαὴλ Μαυράκης