Ελληνορθόδοξος Κοινότης Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Enfield

The Greek Orthodox Community of Ss. Raphael, Nicholas and Irene, EnfieldDurants Park, Hertford Road Cemetery, Hertford Road, EN3 5JE
Emailmail@st-raphaelchurch.com

Ἱερατ. Προϊστάμενος:
Πρεσβ. Παῦλος Λάμπρου