Ελληνορθόδοξος Κοινότης Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Enfield

Durants Park, Hertford Road Cemetery, Hertford Road, EN3 5JE

Ἱερατ. Προϊστάμενος:
Πρεσβ. Παῦλος Λάμπρου