Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου, Shepherd’s Bush

The Greek Orthodox Cathedral of St. Nicholas60 Godolphin Road, London W12 8JW
Τηλ. & Fax: 020 8743 3968
E-mail: [email protected]
Tube: Shepherd’s Bush, Goldhawk Road, Buses: 94, 207, 237, 260, 283
Charity Registration no. 1024869

Ἱερατ. Προϊστάμενος:
ὁ Πρωτοπρεσβ. Δρ Σταῦρος Σολωμοῦ
E-mail: [email protected]

Ἐφησυχάζων ὁ Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Γεώργιος Καρβούνης

Greek School: 3 Pierrepoint Road, London W3 9JR