Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Νικήτα για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Η 25η Μαρτίου διατηρεί θέση αξιοζήλευτη στις καρδιές των Ελληνορθοδόξων πιστών όπου γης. Είναι η ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από δεσμό διπλό, αυτόν της αμαρτίας και αυτόν της δουλείας. Είναι η ημέρα κατά την οποία ανακαλούμε στη μνήμη μας τα καλά νέα που ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία και την ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους της Θεοτόκου του θείου θελήματος για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως επίσης ανακαλούμε στη μνήμη μας την ψυχωμένη ιαχή ‘ελευθερία ή θάνατος’ και τις υπέρτατες θυσίες που με αυταπάρνηση έγιναν για την ελευθερία του γένους μας.

Ως κοινότητα και ως άνθρωποι του Θεού, τηρούμε στη συλλογική μας μνήμη τη στιγμή που ο Λόγος σαρκώθηκε «δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν». Εν ριπή οφθαλμού, η εποχή του σκότους και της σκιάς της αμαρτίας έλαβε τέλος και ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε να ζήσει ανάμεσά μας, εκπληρώνοντας τους λόγους του μεγάλου προφήτη Ησαΐα και πάντων των Προφητών. Η Παρθένος συνέλαβε και η ιστορία μεταμορφώθηκε. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός ποιητικά καλλωπίζει τη στιγμή αυτή στο κοντάκιό του περί του Ευαγγελισμού, παρουσιάζοντας τον Αρχάγγελο να αναλογίζεται «ὅλον Θεός βεβούλευται ἐκ σοῦ καινουργῆσαι φθαρέντα τὸν ἄνθρωπον.» Ο Χριστός, ο Νέος Αδάμ, θα γεννηθεί εν καιρώ από την Παρθένο Μαρία και οι θύρες του Παραδείσου, οι οποίες είχαν κλείσει, θα ανοίξουν για όλους να εισέλθουν. Ο ανθρώπινος νους δεν δύναται να συλλάβει το μέγα αυτό θαύμα, αλλά ούτε το βάθος της θείας αγάπης για τον κόσμο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παρουσιάζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ως μια εκ των κεφαλαιωδών εκκλησιαστικών εορτών, εφόσον συνιστά την απαρχή της σωτηρίας μας. Όπως ο Ψαλμωδός λέει, «αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.»

Κατά το τρέχον έτος, ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ιδιαίτερος, αφού σηματοδοτεί την παρέλευση διακοσίων ετών από την κήρυξη του αγώνα της ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό, την 25η Μαρτίου 1821. Εκείνη την ημέρα οι Έλληνες εναπόθεσαν όλες τους τις ελπίδες στον Θεό και ζήτησαν τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά από τέσσερις αιώνες δουλείας, ονειρεύτηκαν ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα ελεύθερη», όπως έγραψε ο Λόρδος Βύρων. Γυναίκες και άνδρες πήραν τα όπλα, εμπνεόμενοι από τους ήρωες του παρελθόντος. Θυμήθηκαν τους ήρωες της Μάχης των Θερμοπυλών και της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και παρακάλεσαν τον Θεό να ευλογήσει τέτοιοι ήρωες να οδηγήσουν τον λαό ακόμη μια φορά. Ένας σεβάσμιος ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Γερμανός, ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης και αστραπιαία το μήνυμα της ελευθερίας μεταδόθηκε στο λαό. Οι Έλληνες όπου γης αγκάλιασαν τον κοινό σκοπό, έστειλαν τα παιδιά τους να στρατευτούν στον ιερό αγώνα και προσέφεραν τις περιουσίες τους για να καλυφθεί το κόστος του πολέμου.

Σήμερα, απευθυνόμενοι στους απανταχού Έλληνες της νέας γενιάς και Φιλέλληνες, τους ζητούμε να μη λησμονούν τις θυσίες των γενεών που προηγήθηκαν και να τιμούν τις αξίες, τις παραδόσεις και τα ιδανικά των προγόνων μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα του ονείρου ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμα ελεύθερη» και ότι η θάλασσα του Αιγαίου μπορεί να είναι θάλασσα ειρήνης και καταλλαγής. Ζώντας την ευλογημένη αυτή ιστορική συγκυρία, σας ζητώ να μην αφήσετε αυτή την ημέρα να παρέλθει ανεόρταστη. Σας ζητώ να συνεορτάσετε με την οικογένειά σας αυτή την ιστορική επέτειο, δοξολογώντας τον Θεό για το ανεκτίμητο δώρο της ελευθερίας. Ας συναντήσουμε νοερά τους ήρωες του παρελθόντος, καθώς θα ανακράξουμε το «Ζήτω» και είθε η μνήμη αυτών των ηρώων, γνωστών και αγνώστων, όπως και το τολμηρό τους όραμα να ζει στις καρδιές μας και να μεταλαμπαδευτεί στις επόμενες γενεές. Μακάρι οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες τότε συμπαρατάχτηκαν με τους Έλληνες – η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία – να παραμένουν πάντοτε αλληλέγγυοι του Γένους μας και είθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους!

Λονδίνο, Μάρτιος 2021

Μετά πατρικών εορτίων ευχών,

Ο Αρχιεπίσκοπος
+ Ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Ν Ι Κ Η Τ Α Σ