Πατριαρχικό Γράμμα περί της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου