Mesaj pascal de la Arhiepiscopul Thyateira și Marea Britanie

PASTORALA ÎNALT PREASFINȚIEI SALE NICHITA, ARHIEPISCOP AL THYATEIREI ȘI AL MARII BRITANII

În noaptea de Paști, chiar înainte ca Sfânta Lumină să fie dată credincioșilor, există o tradiție de a stinge lumina în biserică pentru a rămâne câteva clipe împreună în întuneric. Corul cântă apoi un tropar al Utreniei, „Iată, devreme este și întunericul încă nu s-a risipit”. La sfârșitul cântării, preoții ies din Altar și dau Lumină credincioșilor.
Trăim, iubiți credincioși, timpuri în care întunericul, ca o „noapte fără de lună”, pare să fi înghițit și lumea și mințile noastre, așa cum spune cântarea despre Maria Magdalena. În toată această nedumerire și dezorientare, omenirea caută nădejde, siguranță și lumină. Să urmăm pilda Mariei de acum două mii de ani, și să alergăm la Mormânt ca să vedem că este gol; adică să învățăm ce înseamnă că Hristos, Care este însăși nădejdea și viața lumii, a înviat cu adevărat și că întunericul s-a risipit.
Această vestire o căutăm și o dorim, mai ales acum când încă mai suferim din cauza pandemiei de coronavirus. În vreme ce știința și medicina se străduiesc să ne vindece trupul, noi știm că Hristos ne poate tămădui și mântui întreaga persoană, împreună cu toată zidirea. Adunând împreună mădularele Bisericii, El preschimbă o simplă adunare în Trupul Său Înviat, în care tămăduiește păcatul, răul, până și moartea, căci El pe toate acestea le-a biruit, dându-ne în schimb mângâiere, nădejde și mântuire. Domnul i-a spus Mariei, „Nu te teme”, și vă spun și eu aceleași cuvinte. Nu vă temeți și nu vă pierdeți nădejdea; aveți încredere în Hristos cel Înviat și lăsați-L să vă fie putere și scut. Lăsați Lumina Lui să risipească întunericul nedumeririi ca să vă încredințați că „prin Cruce a venit bucurie la toată lumea”, căci „El a biruit lumea”. Aceste făgăduințe, cuvintele lui Hristos, ne cer să credem și să ne punem încrederea în El și în buna Lui vestire. Trebuie să învățăm să credem că Hristos a biruit moartea și ne dăruiește viață veșnică – „Cred, Doamne; ajută necredinței mele!”
Mai ales în acest an trebuie să îmbrățișăm cugetul nădejdii și al așteptării, ca să ne întărim cu vederea și iubirea de a înainta în Lumina lui Hristos. De aceea preoții noștri îi îndeamnă pe credincioși, „Veniți să luați Lumină!” – o lumină care nu se stinge niciodată, o lumină strălucitoare și vie care pe toți îi luminează și îi călăuzește pe calea mântuirii. Să ne aducem aminte de cuvintele de Dumnezeu-însuflate ale propovăduitorului cu gură de aur al lui Hristos, care a spus, „Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se întristeze nimeni de sărăcia sa, că tuturor s-a arătat Împărăția. Să nu se tânguiască nimeni pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit”.
Hristos a înviat și avem nădejde. Hristos a înviat și avem viață veșnică. Hristos a înviat și iubirea prisosește. Fie ca acest cuvânt să fie cu voi cu toți de-a lungul prăznuirii Paștilor și a Învierii Domnului și Mântuitorului nostru.

Paști 2021

Cu dragoste părintească și binecuvântări în Hristos cel Înviat

+ Arhiepiscopul Nichita al Thyateirei și al Marii Britanii