ENCICLICA LA PRAZNICUL NAȘTERII DOMNULUI

Mântuiește lumea,Mântuitorule, căci pentru aceasta ai venit. Întreaga zidire îndreaptă

Cu aceste cuvinte, Sfântul Roman Melodul începe ultima strofă a condacului Nașterii Domnului. Ele sunt o rugăciune de cerere și o adeverire a faptului că Domnul va răscumpăra omenirea și va mântui întreaga zidire. Cel ce era mai înainte de veci a auzit strigătul omenirii și a venit să mântuiască lumea.Acesta este un act de dragoste dumnezeiască pe care îl pomenim și îl sărbătorim în fiecare an la Praznicul Nașterii Domnului.

Nașterea lui Iisus Hristosesteevenimentul carea schimbat istoria lumiipentru totdeauna.Întunericul s-a risipit și Soarele Dreptății a strălucit,aducând nădejde omenirii căzute.Un alt imnograf al Bisericii noastre ne îndeamnă cu încredere: „Hristos Se naște, bucurați-vă! Iar noi, cunoscând că mântuirea a venit în lume,ne veselim”.

Anul acesta,bucuria Crăciunului va fi diferităpentru mulți oameni, căci greutățile pe care ni le-a adus virusul COVID-19 ne-a schimbat felul normal de viață.Pregătirile și sărbătorile, care ne atrag de obicei atenția în această perioadă a anului, sunt acum umbrite de neliniștea și grijapentru noi înșine și pentru familiile noastre,pentru cei vulnerabili din comunitățile noastre,pentru cei ce se îngrijesc de sănătatea noastră și pentru conducătorii noștri.

Cu toate acestea, esența și înțelesul acestuipraznic sfântrămân neschimbate și adevărate pentru noi. În fiecare an,nădăjduim ca luminile și ornamentele frumoase să ne ajute a înțelege și a recunoaște că intrăm într-un timp al harului și al luminii, pe măsură ce ne pregătim a primi lumina Adevărului. Însă în acest an în mod special,văzând cum întunericulse întinde peste tot,simțim în inimă o însetare și mai puternicădupă Lumina care ne arată calea către Împărăția cerurilor.Așa cum a proorocit Isaia, „Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă”.Știm că acel Prunc este lumina lumii, Sfetnic minunat, Domn al păcii:Însuși Domnul Hristos.

Deși poate că anul acesta vom avea mai puțini musafiri la masă atunci când vom sărbători Nașterea Domnului,nu ne îndoim că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Său, acolo este și El în mijlocul lor,șitoată nădejdea noastră ne-o punem în El. Hristos este Cel ce ne dă statornicie în mijlocul furtunilor acestei vieți,iar mesajul mântuirii nu este doar o amintire a unui eveniment care a avut loc cu mai mult de 2000 de ani în urmă, ci o jertfă necontenită și o revărsare a dragostei,o rugăciune ca El să Se nascăpururi în inimile oamenilor – potrivit trăirii Sfinților Părinți ai Bisericii pe care ne-au transmis-o și nouă.Cu toate că anul acesta Praznicul Nașterii Domnului va fi însoțit fără îndoială de rugăciunea ca în anul următor bucuriasărbătorilor să ne fie reîntregită,noi știm că dragostea Cuvântului lui Dumnezeu celui viu și veșnic va rămâne mereu neschimbată. Așadar, în ziua Nașterii Domnului,precum și în fiecare zi,să plecăm capetele noastre plini de recunoștință față de Dumnezeu pentru multele binecuvântări pe care ni le-a dat,încredințați fiind că am primitceea ce ni s-a făgăduit și chiar mai mult, „pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun” (Evr. 11:40).

De acest Praznic al Nașterii Domnului,să ne rugăm împreună lui Hristos,ca El să vină și să Se nască în inimile noastre, ca harul, pacea și dragostea să rămână în noi,așa cumși noi rămânem în El.Mai mult decât aceasta,să Îi aducemtoți împreunăslăvire,căci Cel blând și smerit cu inima „va propovădui popoarelor dreptatea. Nu va striga, nici nu va grăi tare, și în piețe nu se va auzi glasul Lui” (Isa. 42:1-2).Cu adevărat, El vine ca un Prunc nevinovat ca să aducăîn lume o nouă înțelegerea vieții,cu totul alta.Vine să aducă dreptate,armonie,dragoste și pace în inimile tuturor, afiecărui om în parte.Și, prin prezența și mărturia Sa, „tot pământul va fi plin de cunoștințași de temerea de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape” (Isa. 11:9).

Fie bucuria, pacea și fericirea Nașterii Domnuluicu voi cu toți și cu lumea întreagă, și să ne călăuzească Dumnezeu către Noul An 2021,plin de tot darul bun și desăvârșit de la Părintele Luminilor.

Cu dragoste și binecuvântarepărintească,

+Arhiepiscopul Nichita de Thyateira și Marea Britanie