2022 Enciclica la Praznicul Nașterii Domnului

2022 Enciclica la Praznicul Nașterii Domnului a Înalt Preasfinției sale Arhiepiscopul Nikitas de Thyateira și Marea Britanie

Iubiți credincioși,

În cântările sfinte ale Bisericii noastre, avem privilegiul și marea binecuvântare de a afla un adevărat tezaur de înțelesuri teologice, de cugetare adâncă duhovnicească și de măiestrie a cuvintelor. Să luăm, de exemplu, această ultimă strofă din Cântarea Sfântului Roman Melodul la praznicul Nașterii Domnului:

Mântuiește lumea, Mântuitorule. Pentru aceasta ai venit. Îndreptează zidirea Ta întreagă. Pentru aceasta Ți-ai revărsat lumina peste mine și peste magi și peste pământul întreg. Căci iată, magii, cărora le-ai arătat lumina feței Tale, cad înaintea Ta, aducând daruri alese, cinstite și  folositoare. Căci trebuință am de acestea fugind în Egipt cu Tine și pentru Tine, Călăuza mea, Fiul, Făcătorul și Răscumpărătorul meu, Prunc tânăr și Dumnezeu mai-nainte de veci.

Într-o clipă de sfântă însuflare, Sfântul Roman își ia condeiul de poet pentru a alcătui un monolog în care tânăra Fecioară și Maică se adresează Fiului ei nou-născut. Acesta ne aduce înaintea ochilor chipul viu al evlaviei și al uimirii ei de a-L vedea pe Mântuitorul lumii Cel mult așteptat, pe de o parte, și, pe de altă parte, al duioasei sale iubiri, care este firească mamei ce-și privește pruncul. De asemenea, ni se înfățișează și măreția covârșitoare a evenimentului care tocmai s-a petrecut. Istoria lumii s-a schimbat pentru totdeauna; cerurile au fost strămutate pe Pământ, și o iesle smerită găzduiește Cuvântul, prin Care toate s-au făcut.

Reînnoirea zidirii este aproape, iar cele prorocite de Isaia s-au împlinit: „Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi” (Isaia 9:1). Întruparea a adus lumină și nădejde, risipind bezna și întunericul acestei lumi căzute. Până și neamurilor li se descoperă că s-a petrecut ceva măreț și nemaiauzit, iar cei trei magi cad la picioarele Pruncului, aducându-i darurile lor împărătești. Luați aminte cum sfântul se folosește de amănuntul darurilor – „căci trebuință am de acestea” – pentru a vesti fuga Sfintei Familii în Egipt de la fața mâniei lui Irod. În ciuda primejdiei amenințătoare, simțim pacea proniei lui Dumnezeu până și în cele mai mici amănunte și nevoi ale vieții de zi cu zi. „Cu Tine și pentru Tine”, continuă troparul – iată viața în Hristos, pe care și-o dorește fiecare creștin, cuprinsă în atât de puține cuvinte!

Trăim într-adevăr vremuri grele și pline de provocări. Evenimentele lumii de astăzi ne pun dinainte priveliști de război, știri despre mari suferințe și o atmosferă apăsătoare de deznădejde în fața eșecurilor conducătorilor de a păstra pacea și de a-i apăra pe cei asupriți. Atunci când încercările și necazurile amenință să ne zdrobească, putem fi ispitiți să ne încredem în cei puternici, în „fiii oamenilor”, însă bine facem dacă ne aducem aminte că „fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui, în Domnul Dumnezeul lui”. Hristos este Cel ce s-a făcut om pentru noi și pentru mântuirea noastră și Cel ce „face judecată celor năpăstuiți, dă hrană celor flămânzi, dezleagă pe cei ferecați în obezi; îndreaptă pe cei gârboviți, înțelepțește orbii, iubește pe cei drepți păzește pe cei străini și sprijină pe orfani şi pe văduvă.” (Psalmul 145). Minunile și mântuirea nu țin de trecut, ci rămân mereu vii în Biserica lui Hristos ca să se arate slava lui Dumnezeu. Numai Iisus Hristos poate da bucurie adevărată lumii ostenite, așa cum spune o colindă.

Iubiți întru Domnul, să ne apropiem cu îndrăzneală de praznicul Nașterii Domnului, călăuziți de Duhul Sfânt în rugăciune și cugetare adâncă. Cu harul lui Dumnezeu, în acest an, în acest Crăciun, chiar în această zi, să facem loc lui Hristos să Se nască în inimile noastre și să lăsăm ca iubirea Lui să ne schimbe viața, astfel încât, petrecând întru El, să învățăm și noi a striga cu toată credința și dragostea: Călăuza mea, Făcătorul și Răscumpărătorul meu, Prunc tânăr, Dumnezeu mai înainte de veci.

Urăm tuturor un Praznic cu bucurie al Nașterii Domnului.

Cu dragoste și binecuvântare părintească,

+ Arhiepiscopul Nichita de Thyateira și Marea Britanie