Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2011