Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Πατρ. Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2011