Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ? 2011