Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Πατριαρχικ? Απόδειξις Χριστουγέννων 2010