Τρίτη, 28 Μάρτιος 2017
Home arrow Clergy Laity Conference 2010 arrow Library arrow Clergy Laity Conference 2010 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


8ο Κληρικολαϊκό Συνέδριο - 8th Clergy-Laity Conference PDF Print

Ομιλίες 8ου Κληρικολαϊκού Συνεδρίου Αρχιεπισκοπ?ς Θυατείρων & Μ. Βρετανίας

Speeches of the 8th Clergy-Laity Conference of the Archdiocese of Thyateira & Great Britain

5-6 November 2010

 

Πατριαρχικός Χαιρετισμός

Patriarchal Address

Χαιρετισμός Αρχιεπισκόπου

Archbishop's Address

Νομικά ζητ?ματα

Κύπρος Νίκολας

Legal issues

Kypros Nicholas

H Σχολ? Βυζαντιν?ς Μουσικ?ς

π. Ιωσ?φ Παλιούρας

The School of Byzantine Music

Fr Joseph Paliouras

?ο προφητικό χάρισμα στη ζω? της Εκκλησίας

π. Ζαχαρίας

The Gift of Prophesy in the Life of the Church

Fr Zacharias

Οικονομικά ζητ?ματα

Χριστ. Αμερικάνος

Financial matters

Christαkis Amerikanos

Ποιμαντικά θέματα περιφέρειας

π. Stephen Maxfield

Pastoral Matters of the Provincial Communities

Fr Stephen Maxfield

Εκπαίδευση

π. Γεώργιος Ζαφειράκος

Education

Fr George Zafeirakos

Θεολογικός Αναλφαβητισμός

π. Βασ. Παπαβασιλείου

Theological Illiteracy

Fr Vassilios Papavassiliou 

?ο αναθεωρημένο Καταστατικό

Κώστας Καββάδας

The revised Constitution

Kostas Kavvadas

?ο Καταστατικό των Κοινοτ?των

Κώστας Κλεάνθους

The Constitution of the Communities

Costas Kleanthous

 

Thanksgiving and Doxology in Orthodox Worship

Metropolitan Kallistos of Diokleia

Καταληκτ?ριος Ομιλία Αρχιεπισκόπου

Archbishop’s Concluding Speech

ΨΗΦΙΣΜΑ?Α 
 
Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

British Saints

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School 

RSS Feed