Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Μ?νυμα διά τ?ν παγκόσμιον ἡμέρα περιβάλλοντος 2010