Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Πατριαρχικ? Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα