Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017
Home arrow Encyclicals of the Patriarch arrow Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ?