Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2017
Home arrow Library arrow Archbishop's Encyclicals 2012 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z


2012: Εκδηλώσεις για την Εορτ? των Ελληνικών Γραμμάτων PDF Print

Εγκύκλιος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

 

κ. Γρηγορίου επί τη ευκαιρία της εορτ?ς των Αγίων ?ριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου, 30 Ιανουαρίου 2012.

 

 

 

 

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

 

 

            Η εορτ? των ?ριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων και σοφών Ποιμένων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου, μας καλεί να συνεορτάσουμε, να αναβαπτιστούμε πνευματικά και για μια ακόμα φορά να ενσκύψουμε με επιμέλεια στην αγία ζω? τους, την ζω?ρρυτον διδασκαλία τους και την ανεκτίμητη προσφορά τους προς την Εκκλησία και την Ανθρωπότητα.

 

            Οι Ιεροί αυτοί άνδρες εγνώρισαν σε βάθος το πνεύμα και το γράμμα του Ευαγγελίου και σαν γνώστες της αρχαίας ελληνικ?ς σκέψης και σοφίας, κατάφεραν να υπερνικ?σουν την ειδωλολατρεία και με ζ?λο και ενθουσιασμό να υπερασπιστούν τον Χριστιανισμό, και να θέσουν τις βάσεις για την τελικ? επικράτησ? του στη συνείδηση και των διανοούμενων και των λαών της αχανούς Ρωμαϊκ?ς αυτοκρατορίας, στην Ανατολ? και την Δύση.

 

            Οι ?ρεις Ιεράρχες ?ταν εκείνοι οι οποίοι, κατά τρόπον θαυμαστόν διά την εποχ? τους, κατάφεραν να διοργανώσουν συστηματικά τη Θεία Λατρεία, γι’ αυτό το όνομά τους διαιωνίζεται στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, μέχρι σ?μερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σαν θησαυρόν ανεκτίμητον και σε συνεχ?, αδιάκοπη χρ?ση την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι δε Κόπτες χρησιμοποιούν την Λειτουργία, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

 

            Αναφέρω αυτά ενδεικτικά για να επισημάνω την φροντίδα των Μεγάλων τούτων Πατέρων της Εκκλησίας για την Θεία Λατρεία, για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της οποίας συνέθεσαν θαυμάσιες ευχές, οι οποίες μέχρι σ?μερα οικοδομούν κατά Θεόν τους πιστούς, εμπνέουν τους θεολόγους και τους διανοητές και βοηθούν τους ανθρώπους να αναζητούν το θείο και να ατενίζουν εις τον ουρανόν προς ενίσχυση και παρηγορία.

 

            Οι ?ρεις Ιεράρχες, δεν ?ταν μόνο Επίσκοποι που εποίμαναν θεοφιλώς ιστορικές Εκκλησίες, όπως η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και Καισαρείας της Μικράς Ασίας στους χρόνους εκείνους (4ο και 5ο αιώνα μ.Χ.), ?ταν επίσης δόκιμοι Ιεροκ?ρυκες πρωτότυποι χαρισματούχοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφ?ς. Αυτοί οι Ιεροί Άνδρες εθεολόγησαν μετ’ επιστ?μης για τα πλέον βασικά και πάντα επίκαιρα ζητ?ματα της Εκκλησίας, όπως είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας ?ριάδος, η θέση της Παναγίας στα σχέδια της θείας οικονομίας, ο θεσμός της Εκκλησίας, η Θεία Ευχαριστία, η Ιερωσύνη, ο Μοναχισμός, οι αιρέσεις, η διάθεση του πλούτου, η προστασία των φτωχών και των αδυνάτων, η πλεονεξία και απληστία της άρχουσας τάξης των ημερών εκείνων. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι ?ρεις Ιεράρχες υποστ?ριξαν με συνέπεια και ζ?λο το μοναχικόν ιδεώδες και οι ίδιοι έζησαν απλούν και ασκητικόν βίο. Ήταν άνθρωποι βαθείας πίστεως και προσευχ?ς και σαν εγκρατείς γνώστες της Αγίας Γραφ?ς και της ελληνικ?ς γλώσσας, εδογμάτισαν ορθόδοξα, εκ?ρυξαν μετά παρρησίας και ασυν?θους πρωτοτυπίας τον θείον λόγον και ετόνισαν την μεγάλην αξίαν και της θύραθεν και της χριστιανικ?ς Παιδείας.

 

Γι’ αυτό ενεθάρρυναν τους σύγχρονούς τους, και δη τους νέους, να αγαπούν και να σπουδάζουν την ελληνικ?ν γλώσσαν και φιλοσοφίαν, ώστε καλύτερα να διερμηνεύουν και να υπερασπίζουν το μυστ?ριον της θείας οικονομίας, να αντιμετωπίζουν με αυθεντίαν και γνώσιν τους αιρετικούς και να οδηγούν τα έθνη εις την ορθ? πίστη και διδασκαλία του Χριστιανισμού. Έχοντες όλα αυτά κατά νουν, αγαπητοί μας αδελφοί και πατέρες, τιμούμεν τους ?ρεις Ιεράρχες και όλους εκείνους τους Ιερούς Άνδρες της αρχαίας Εκκλησίας, και συνεχίζουμε να πλουτίζουμε την εκκλησιαστικ? και προσωπικ? μας ζω? και παράδοση, με τα αθάνατα διδάγματά τους, και την αγία και ταπειν? βιωτ? τους. Στις προς τον ?ριαδικόν Θεόν εντεύξεις και προσευχές μας, ζητούμε καθημερινά τις μεσιτείες τους στον αγώνα μας να διαφυλάξουμε την Ορθόδοξη παράδοση, να μείνουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας, και να εμπλουτίσουμε την Εκκλησιαστικ? μας ζω? με την διδασκαλία τους. Με την συμμετοχ? μας δε στην Θεία Λατρεία, την Θεία Ευχαριστία, την Ιερωσύνη, -την οποία με τόση πιστότητα και δύναμη λόγου και σοφίας οι ?ρεις Ιεράρχες υπηρέτησαν-, με τα αθάνατα κείμενά τους και με την σοφ? ποιμαντορία τους και το ιερό, χριστοκεντρικό παράδειγμά τους, μας χειραγωγούν και μας ενισχύουν στην καθημεριν? μας πάλη εναντίον της αμαρτίας και του πονηρού.

 

Μέσα στα πλαίσια των τιμητικών εορτασμών για τους ?ρεις Ιεράρχες, και σαν ιερό μνημόσυνο για την διαχρονικ? προσφορά τους προς την Εκκλησία, την Θεολογία και την εμβάθυνση του ανθρώπίνου Γένους στο Μ?νυμα του Ιερού Ευαγγελίου της εν Χριστώ σωτηρίας, συνεχίζουμε με ταπείνωση και υπομον? την ζω? μας σε τούτη την Βιβλικ?ν Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, διακονία την οποίαν οι μεγάλοι αυτοί Άγιοι Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος, θεοπρεπώς εδογμάτισαν και τα ?θη των ανθρώπων κατεκόσμησαν

 

Μέσα στα πλάισια και το πνεύμα του εορτασμού των Γραμμάτων, και με την έμπνευση και τον φωτισμό των ?ριών Ιεραρχών, ζητούμε την συμπαράσταση και την προσευχ? σας εις την προσπάθειά μας να ιδρύσουμε Ημερ?σιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο Μέσης Παιδείας, στο Βόρειο Λονδίνο, όπως εκείνα που έχουν οι Αγγλικανοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Μεθοδιστές, οι Ιουδαίοι και οι Μουσουλμάνοι σ’ αυτ?ν τη χώρα. Μόνο με την δικ? σας προσευχ? και με το δικό σας ενεργούμενον και έμπρακτον ενδιαφέρον, θα μπορέσουμε να πραγματοποι?σουμε τούτο το ιερό όνειρο για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας, για την οποίαν οι Μεγάλοι αυτοί Πατέρες της Εκκλησίας εργάστηκαν με συνέπεια και σοφία. Θέλω, επίσης, να μνημονεύσω την προσπάθειά μας για να ιδρύσουμε ένα Γυναικείο Μοναστ?ρι στην περιοχ? του Μείζονος Λονδίνου, παράλληλα προς την Ιερά Μον? του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστ? του Essex, την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, και η οποία με επιτυχία συνεχίζει την μεγάλη προσφορά της για την πνευματικ? οικοδομ? των πιστών.με επικεφαλ?ς τον Ηγούμενο Κύριλλον και τους συμμοναστές του, άνδρες και γυναίκες

 

Αντλώντας από τον θησαυρό της ποιμαντικ?ς επιστ?μης και της αγίας ζω?ς των ?ριών Ιεραρχών θέλω να υπενθυμίσω και πατρικά να τονίσω ότι κάθε Ορθόδοξη Κοινότητα της Αρχιεπισκοπ?ς μας, πρέπει να φιλοδοξεί να γίνει ένα πνευματικό φυτώριο το οποίο να καλλιεργεί την Θεία Λατρεία, την Θεολογικ? και Εκκλησιαστικ? Παιδεία, την ψαλμωδία, την αδιάλειπτη προσευχ?, τη μετάνοια και την συγγνώμη, την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη, τον ιερόν εθελοντισμόν, την φιλανθρωπία, την προστασία της Νεολαίας και της τρίτης ηλικίας. Οι ?ρεις Ιεράρχες ?ταν φορείς μεγάλου χριστιανικού πολιτισμού και έτρεφαν βαθείαν αγάπην προς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, τους φτωχούς, τους αμαρτωλούς και τους αδυνάτους. Διαποτισμένοι από το πνεύμα του Ιερού Ευαγγελίου, αγκάλιασαν τον άνθρωπο σαν “εικόνα του Θεού του αοράτου” και έδειξαν μεγάλο σεβασμό προς την οικογένεια, την παιδεία, την δικαιοσύνη και την μετάδοση της ορθόδοξης πίστης, της οποίας υπ?ρξαν αληθινά μέγιστοι φωστ?ρες και Οικουμενικοί Διδάσκαλοι, πρόμαχοι της αγίας ημών Εκκλησίας και θεοφώτιστοι Κ?ρυκες του θείου λόγου.

 

Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετίζω εγκάρδια και προσεύχομαι όπως οι ?ρεις Ιεράρχες κατευθύνουν τα διαβ?ματά μας, ενισχύουν, κλ?ρον και λαόν, ώστε να μένουμε πιστοί στην Ορθόδοξ? μας παράδοση και με ενθουσιασμό να μελετούμε τα σοφά και αθάνατα διδάγματά τους, και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμ?ς.

 

 

Λονδίνο, 30 Ιανουαρίου 2012

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων &

 

Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

 
< Prev   Next >

Find us on Facebook

Follow us on Facebook

Greek Orthodox Schools

Saint Cyprian Greek Orthodox Primary Academy 

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School