Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2017
Home
Encyclicals of the Patriarch
Filter     Order     Display # 
Item Title
Greeting of Patr. Bartholomew on the celebrations of the Three Hierarchs
Μήνυμα Πατριάρχου επί τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών
Day of the Protection of the Environment 2016
Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2016
Patriarchal Encyclical for Holy Pascha 2016
Πατρ. Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2016
Encyclical on the Convocation of the Holy and Great Council
Εγκύκλιος Συγκλ?σεως Αγίας & Μεγάλης Συνόδου
Patriarchal Encyclical on the Beginning of Great Lent 2016
Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ? 2016
On The Feast of the Nativity of Christ our Saviour 2015
Πατριαρχικ? Απόδειξις Χριστουγέννων 2015
Day of the Protection of the Environment 2015
Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2015
Patriarchal Encyclical for Holy Pascha 2015
Πατρ. Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2015
On the Beginning of Great Lent 2015
Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ? 2015
On The Feast of the Nativity of Christ our Saviour 2014
Πατριαρχικ? Απόδειξις Χριστουγέννων 2014
Day of the Protection of the Environment 2014
Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2014
Patriarchal Encyclical for Holy Pascha 2014
Πατρ. Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2014
On the Beginning of Great Lent 2014
Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ? 2014
On The Feast of the Nativity of Christ our Saviour 2013
Πατριαρχικ? Απόδειξις Χριστουγέννων 2013
Day of the Protection of the Environment 2013
Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2013
Message on the Baptism of the Kievan Rus
Μ?νυμα για το Βάπτισμα των Ρως του Κιέβου
Patriarchal Encyclical on the Edict of Milan
Πατριαρχικ? Εγκύκλιος Διατάγματος Μεδιολάνων
Patriarchal Encyclical for Holy Pascha 2013
Πατρ. Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2013
On the Beginning of Great Lent 2013
Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ? 2013
Πατριαρχικ? Απόδειξις Χριστουγέννων 2012
On The Feast of the Nativity of Christ our Saviour 2012
Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2012
Day of the Protection of the Environment 2012
Patriarchal Encyclical for Holy Pascha 2012
Πατρ. Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2012
Encyclical on the Holy Myrrh
Εγκύκλιος Καθαγιασμού Αγίου Μύρου
On the Beginning of Great Lent 2012
Πατριαρχικ? Εγκύκλιος επι τη Μ. ?εσσαρακοστ? 2012
Celebrations for the Feast of Hellenic Letters 2012
Ημέρα προσευχ?ς υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος 2011
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 70